Izziv

Podjetje nam je zaupalo zahtevno nalogo analize in obdelave več kot 600 strani podatkov iz različnih PDF dokumentov. Cilj projekta je bil strukturirati podatke v pregledno obliko in pripraviti podrobno poročilo, ki bi bilo uporabno za nadaljnje poslovne odločitve. Glavni izzivi so bili obseg podatkov, različni formati informacij in potreba po natančnosti ter doslednosti pri strukturiranju.

Postopek in rešitve

Najprej smo zbirali in centralizirali vse PDF dokumente, ki so vsebovali potrebne podatke. Skupno je bilo več kot 600 strani informacij. S pomočjo umetne inteligence, natančneje z uporabo storitve ChatGPT, smo začeli s procesom pridobivanja podatkov iz PDF dokumentov.

Vsak PDF dokument je bil podrobno pregledan, informacije pa so bile avtomatsko pridobljene. Uporabili smo preprost, a učinkovit sistem za označevanje podatkov, kjer smo za vsako vrsto podatkov določili poseben stolpec. Podatke smo strukturirali v tabelo, kar je omogočalo lažje branje in nadaljnjo obdelavo.

ChatGPT je bil uporabljen za avtomatizacijo procesa strukturiranja podatkov. Na podlagi podanih navodil je AI izpisal podatke v ustrezno obliko ter podatke kasneje izvozil direktno v Excel tabelo. 

Po zaključku strukturiranja smo podatke prenesli v končno poročilo. Ker je ChatGPT že imel vnešene vse podatke o projektu, je z nekaj našimi usmeritvami in nasveti zlahka izdelal grafikone in druge elemente, s katerimi smo poročilo še bolj podkrepili. Na koncu nam je ChatGPT poročilo z vsemi grafikoni in ostalimi vsebina izvozil direktno v Wordov dokument.

Rezultati in prednosti

S pomočjo umetne inteligence smo bistveno skrajšali čas, potreben za obdelavo več kot 600 strani podatkov. Avtomatizacija pridobivanja in strukturiranja podatkov je omogočila, da smo projekt zaključili v rekordnem času. AI je zagotavljal visoko raven natančnosti pri pridobivanju podatkov, kar je zmanjšalo možnost napak. Strukturirana oblika podatkov pa je omogočila dosledno in pregledno poročanje. Končno poročilo je bilo izjemno uporabno za nadaljnje poslovne odločitve. Vizualizacije in analize pa so omogočile boljše razumevanje podatkov in trendov.

Projekt je pokazal, kako lahko uporaba umetne inteligence, kot je ChatGPT, bistveno izboljša učinkovitost in natančnost pri obdelavi obsežnih podatkov. S sodelovanjem smo uspeli iz izziva narediti primer dobre prakse, ki bo služil kot model za prihodnje projekte v podjetju.

Če se tudi vi želite naučiti, kako učinkovito uporabiti umetno inteligenco za obdelavo podatkov, vas vabimo, da se udeležite enega izmed prihodnjih izobraževanj, ki jih pripravljamo.

Prvomajska ul. 35
3250 Rogaška Slatina

040 398 047

info@godigi.si

Prijava na novičke

Želite biti obveščeni o novostih na področju umetne inteligence? Prijavite se na novičke.

© 2023 GoDigi